ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Ημέρα 1η

Αθήνα-Μέτσοβο - Τ.Λ.Πηγών Αώου - Ελατοχώρι-Βωβούσα

Ημέρα 2η

Βωβούσα - Λάϊστα - Γέφυρα Βωβούσας

Ημέρα 3η

Βωβούσα - Δίστρατο - Σαμαρίνα - Σμίξη - Αβδέλλα - Περιβόλι - Βωβούσα

Ημέρα 4η

Βωβούσα - Βάλια Κάλντα - Μηλιά - Κρανιά - Αθήνα